श्री रेणुका देवीचे दर्शन सुकर व्हावे यासाठी लिफ्टसह स्कायवॉकच्या कामाचे 20 मे रोजी भूमिपूजन

श्री रेणुका देवी संस्थान माहूर यांचे अधिकृत संकेतस्थळ

आश्विन शुद्ध प्रतिपदा
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. २६.०९.२०२२ रोजी- सोमवार आश्विन शुद्ध प्रतिपदा
सकाळी - ७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १. श्री रेणुका मातेच्या वैदिक महापूजेस सुरुवात, आजचे महावस्ञ-पिवळा गणेश पुजन, कलश (वरुण) पुजन, पुण्याहवाचन, मातृकापुजन
२. श्री ची घटस्‍थापना, कुमारीका पूजन, अखंड नंदादिप पूजन, सुवर्ण अलंकार पुजन.
३. श्री दुर्गासप्‍तशती शतचंडी पाठाची सुरुवात. संकल्प, चर्तुवेद वेद पारायण सुरवात.
४. पायस नैवेद्य, गायीचे तुप, छबीना, परिवार देवता पूजन, भाविकांसाठी महाप्रसाद
दुपारी-०१:३० वाजता ५. श्री मातेस महानैवेद्य व मुख्‍यमहाआरती.
राञी-१०:०० वाजता ६. दी‍पमालवण.
आश्विन शुद्ध व्दितीया
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. २७.०९.२०२२ रोजी – मंगळवार
आश्विन शुद्ध व्दितीया
सकाळी-७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १. श्री रेणुका मातेच्‍या वैदिक, महापूजेस प्रारंभ. आजचे महावस्‍ञ- हिरवा वेद पारायण.
२. श्री दुर्गासप्‍तशती शतचंडी पाठ.
३. पायस नैवेद्य व आरती.
४. छबिना परिवार देवतांचे पूजन, भाविकांसाठी महाप्रसाद
दुपारी-०१:३० वाजता ५. श्री मातेस महानैवेद्य व महाआरती.
राञी-१०:०० वाजता ६. दी‍पमालवण.
अश्विन शुद्ध तृतीया
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. २८.०९.२०२२ रोजी- बुधवार
आश्विन शुद्ध तृतीया
सकाळी-७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १. श्री रेणुका मातेच्या वैदिक, महापूजेस प्रारंभ, आजचे महावस्ञ- राखाडी वेद पारायण.
२. श्री दुर्गासप्‍तशती शतचंडी पाठ.
३. पायस नैवेद्य व आरती.
४. छबिना परिवार देवतांचे पूजन नैवेद्य. भाविकांसाठी महाप्रसाद
दुपारी-०१:३० वाजता ५. श्री मातेस महानैवेद्य व महाआरती.
राञी-१०:०० वाजता ६. दी‍पमालवण.
अश्विन शुद्ध चतुर्थी
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. २९.०९.२०२२१ रोजी- गुरुवार
आश्विन शुद्ध चतुर्थी
सकाळी-७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १. श्री रेणुका मातेच्या वैदिक, महापूजेस प्रारंभ. आजचे महावस्ञ- नारंगी वेद पारायण.
२. श्री दुर्गासप्‍तशती शतचंडी पाठ फुलोरा.
३. पायस नैवेद्य, गायीचे तुप व केळी व महाआरती.
४. छबिना परिवार देवतांचे पूजन नैवेद्य. भाविकांसाठी महाप्रसाद
दुपारी-०१:३० वाजता ५. श्री मातेस महानैवेद्य व महाआरती.
रात्री-७:०० वाजता ६. दी‍पमालवण.
अश्विन शुद्ध ललिता पंचमी
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. ३०.०९.२०२२ रोजी- शुक्रवार
आश्विन शुद्ध ललिता पंचमी
सकाळी-७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १. श्री रणुकामातेची महापुजा, आजचे महावस्ञ-पांढरा, मोतीकलर वैदिक, अलंकार पुजन, फळांची आरास.
२. श्री दुर्गासप्तशती शतचंडी पाठ, वेठपारायण, फुलोरा.
३. पायस नैवेद्य (लोणी) महाआरती
४. छबिना परिवार देवतांचे पूजन, भाविकांसाठी महाप्रसाद
दुपारी-०१:३० वाजता ५. श्री मातेस महानैवेद्य व महाआरती.
सायं- ७:०० वाजता. ६. जागरण समाप्ती (आरती)
सकाळी-५ वा.(बुधवारी) ७. जागरण समाप्ती (आरती)
अश्विन शुद्ध षष्ठी
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. ०१.१०.२०२२ रोजी- शनिवार
अश्विन शुद्ध षष्ठी
सकाळी - ७:०० ते ११:३० वाजता १. वेद घोषात मुख्‍यदेवताश्री रेणुका मातेच्‍या वैदिक, महापूजेस प्रारंभ. आजचे महावस्‍ञ-लाल वेद पारायण.
२. श्री दुर्गासप्‍तशती शतचंडी पाठ.
३. पायस नैवेद्य,खडीसाखर, महाआरती
४. छबिना परिवार देवतांचे पूजन. भाविकांसाठी महाप्रसाद
दुपारी-०१:३० वाजता ५. श्री मातेस महानैवेद्य व म व आरती.
राञी-१०:०० वाजता ६. दी‍पमालवण.
अश्विन शुद्ध सप्तमी
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. ०२.१०.२०२२ रोज- रविवार
अश्विन शुद्ध सप्तमी
सकाळी - ७:०० ते ११:३० वाजता १.वेद घोषात मुख्‍यदेवता श्री रेणुका मातेच्‍या वैदिक, महापूजेस प्रारंभ. आजचे महावस्‍ञ–निळा नैवेद्य-गायीचे तुप.
२. श्री दुर्गासप्‍तशती शतचंडी पाठ.
३. कुमारिका पूजन, सुवासिनी पूजन.
४. पायस नैवेद्य, साखर व महाआरती.
५. छबिना परिवार देवतांचे पूजन. व भाविकांसाठी महाप्रसाद.
दुपारी-०१:३० वाजता ६. श्री मातेस महानैवेद्य व महाआरती.
दुपारी-०१:३० वाजता ७. सरस्वती पूजन, किल्यातील महाकाली मातेची महापुजा.
राञी-१०:०० वाजता ८. दी‍पमालवण.
आश्विन शुद्ध अष्टमी
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. ०३.१०.२०२२ रोज- सोमवार
आश्विन शुद्ध अष्टमी
सकाळी-७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १. वेद घोषात मुख्‍यदेवता श्री रेणुका मातेच्‍या वैदिक, महापूजेस प्रारंभ. आजचे महावस्ञ–गुलाबी
२. श्री दुर्गासपप्तशती शतचंडी पाठ.
३. छबिना परिवार देवतांचे पूजन, पायस नैवेद्य, गायीचे तुप. भाविकांसाठी महाप्रसाद
सायंकाळी ०७:०० वाजता ४. शतचण्डी महायज्ञाचे देवतास्थापन व हवनास प्रारंभ.
राञी-१२:०० वाजे रात्री ०१ वाजता ५. महानैवेद्य व महाआरती.
आश्विन शुद्ध नवमी
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. ०४.१०.२०२२ रोज- मंगळवार
आश्विन शुद्ध नवमी
सकाळी-७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १. वेद घोषात मुख्यदेवता श्री रेणुका मातेच्या वैदिक, ११:३० महापूजेस प्रारंभ. आजचे महावस्ञ-जांभळा
२. पायस नैवेद्य व महाआरती.
३. छबिना परिवार देवतांचे पूजन.
सायं ०८:०० ते ०९:०० ४. शतचण्डी, महायज्ञाची पुर्णाहुती. महानैवेद्य, महाआरती. भाविकांसाठी महाप्रसाद
राञी-१०:०० वाजता ५. दी‍पमालवण.
आश्विन शुद्ध दशमी
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. ०५.१०.२०२२ रोज- बुधवार
आश्विन शुद्ध दशमी
सकाळी-६:०० ते सकाळी-०८:००
सकाळी-९:०० ते सकाळी- ११:३०
१. नुतन ध्वज स्थापन व ध्वजपूजन. आजचे महावस्ञ-अंबाकलर (पितांबर)
२. रेणुकामातेची महापूजेस सुरुवात, अभिषेक पूजना नंतरार अलंकर पुजन, महानेवेद्य महाआरती.
३. शस्ञ पूजन.
सायं ०४:०० ते ०५:०० वाजता
सायं ०५:०० ते ०७:०० वाजता
४. श्री भगवान परशुरामाची पाल्रखी, सिमोल्लंघन, मातेचे महाआरती.
अश्विन शु. कोजागिरी पौ‍र्णीमा
वार/ दिनांक वेळ कार्यक्रम
दि. ०९.१०.२०२२ रोज- रविवार
अश्विन शु. कोजागिरी पौ‍र्णीमा
सकाळी-७:०० ते सकाळी-११:३० वाजता. १.वेद घोषात मुख्‍यदेवता श्री रेणुका मातेच्‍या वैदिक, महापूजेस प्रारंभ.
राञी- १२:०० वाजता २. श्री मातेस दुग्‍धनैवेद्य व महाआरती, दुग्‍धप्रसाद.
राञी-०१:०० वाजता ३. दी‍पमालवण.

  • नवराञ उत्‍सव कार्यक्रमात तिथीनुसार फेरबदल करण्‍याचे अधिकार मा. विश्‍वस्‍त समितीकडे राखून ठेवले आहेत.
  • भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता, श्री-चे मंदीर उघडण्याचे व बंद करण्याचे वेळेत बद्दल करण्याचे अधिकार मा. विश्‍वस्त समीतीकडे राखुन ठेवले आहेत