माहूर ला विविध शहरातून येणाऱ्या भाविकांसाठी मार्ग खालील प्रमाणे आहेत:
 • नागपूर
 • यवतमाळ
 • आर्णी
 • माहूर


 • पिंपळगांव
 • मांडवी
 • सारखणी
 • माहूर


 • नांदेड
 • उमरखेड
 • हदगाव
 • माहूर


औरंगाबाद वरून रेल्वेने किनवट येथे आल्यास किनवट वरून माहूर साठी बसेस ची व्यवस्था केलेली आहे. (नंदीग्राम एक्सप्रेस औरंगाबाद वरून रात्री ११:४० वाजता निघून सकाळी ८:१५ च्या सुमारास किनवट येथे पोहोचते.)