श्री रेणुका देवीचे दर्शन सुकर व्हावे यासाठी लिफ्टसह स्कायवॉकच्या कामाचे 20 मे रोजी भूमिपूजन

श्री रेणुका देवी संस्थान माहूर यांचे अधिकृत संकेतस्थळ

गडावर कमलमुखी रेणुकेचे सुंदर कमलाकार मंदीर आहे. हे मंदीर अनादी काळापासून येथे असावे असे सांगण्यात येते. हे मंदीर यादवराजा देवगिरी यांनी सुमारे 800 ते 900 वर्षापूर्वी बांधले. मंदीराच्या मुख्य दरवाजाची पुनर्रबांधणी ही इ.स. 1546 मध्ये झाली असून त्याची खुण मुख्या दरवाजावर बसविण्यात आली आहे. हया मंदीराचा विस्तानर साडे तिनशे वर्षापूर्वी शालिवाहन राजाने इ.स. 1624 च्या सुमारास केला आहे. हे मंदीर वास्तु शास्त्राच्या नियमानुसार उभारण्यात आले आहे. मंदीर हे गाभारा व सभामंडप या दोन भागात विभागले गेले आहे. गाभा-यात कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही. गाभा-याचे प्रवेशद्वार चांदीच्या पत्र्याने मढविलेले आहे. देवीचा मुखवटा हा 1.524 मीटर (5 फुट) उंचीचा आहे आणि त्याची रुंदी 1.2192 मीटर (4 फुट) इतकी आहे.

दक्षिणाभिमुख चांदीने मडविलेल्यात प्रवेशव्दारातून आपण प्रत्यक्ष रेणुकेच्या मंदीरात प्रवेश करतो. रेणुकेचे वंशपरंपरागत सेवा करणारे विविध पुजा-अर्चना करणारे मुख्य पुजारी हयांच्या देवीच्या गाभा-यातील मंत्र विधीचे उच्चारण वातावरणात चैतन्य् निर्माण करते. जेंव्हा नम्र होऊन पूर्वाभिमुख असलेला रेणुकेच्यात तांदळा स्वरुप तेजपुंज मुखकमलाचे दर्शन आपणास होते. तेंव्हा अत्यंत चित्ताकर्षक तेजोमय देवीचे मुखकमल आपले चीत्त केंद्रीत करते. भक्तांकडे कृपादृष्टी टाकणारे सुवर्णनैन, रक्ततवर्ण सींदुरचर्चीत मुखावरील शोभा ही अवर्णनीय आहे. डोक्यावर चांदीचा टोप रेणुकेने परिधान केला आहे. पिवळा पितांबर नेसल्याने ती अधीक मंगलमुर्ती दिसते. विविध सुवर्णाभुषणे तिने परिधान केली आहेत. भाळी मळवट लावलेला असुन, मुखामध्ये तांबुल रंगलेला आहे. हजारो सुर्याचे तेज तिच्याख मुखावर प्रगट लेले आहे. अत्यंत चित्तवेधक-भेदक नजर सरळ आपल्या –हदया मध्ये जाते.

या मंदीराशिवाय या परिसरात कोल्हापूरची महालक्ष्मी देवी व तुळजापुरच्या तुकाई देवीचे मंदीर आहे.