अनु. क्र पदाधिकाऱ्यांचे नाव पद फोन/मोबाईल. नं.
1 मा. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नांदेड पदसिद्ध अध्यक्ष 02462-234237
2 मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी माहूर पदसिद्ध उपाअध्यक्ष 02469-222226
3 मा. उपविभागीय अधिकारी किनवट पदसिद्ध सचिव 02469-222228,
9448258862
4 मा. तहसीलदार तहसील कार्यालय माहूर पदसिद्ध कोषाध्यक्ष 02460-268521,
9168509895
5 श्री.विनायक नारायण फांदाडे विश्वस्त -
6 श्री. चंद्रकांत बापूराव भोपी विश्वस्त -
7 श्री. संजय रामभाऊ काण्णव विश्वस्त -
8 श्री. आशिष गुणवंतराव जोशी विश्वस्त -
9 श्री. बालाजी दादाजी जगत विश्वस्त -
10 श्री.दुर्गादास देविदास भोपी विश्वस्त -
11 श्री.अरविंद नानाजी देव विश्वस्त -