श्री रेणुका देवी संस्थान माहूर यांचे अधिकृत संकेतस्थळ

सर्व भाविकांना कळवण्यात येत आहे की दि. ०७-१०-२०२१ रोजी श्री रेणुका देवी संस्थान दर्शनासाठी खुले करण्यात आले आहे. || दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांनी किमान एक लस घेतलेली असणे बंधनकारक आहे. || भाविकांनी दर्शनास येतांना लसीकरण केल्याचे प्रमाणपत्र सोबत आणावे.

ऑनलाईन देणगी पावती

( ऑनलाईन ट्रान्सफर केलेल्या देणगीची पावती )

भाविकांच्या प्रतिक्रिया


गॅलरी


Visitors: 78270